Impressum

Cjelokupni sadržaj ovih web stranica je zaštićen autorskim pravima. Nije dozvoljeno korištenje (u cijelosti ili dijelom), prenošenje (elektronski ili na drugi način), izmjena, povezivanje na ili upotreba ovih web stranica bilo za javne bilo za komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Irena Šimunić (u daljnjem tekstu – autorice). Fotografije i ostali multimedijalni sadržaji na ovim web stranicama se mogu koristiti uz navođenje autorice kao izvora.

Disclaimer – Izjava o ograničenju odgovornosti
Sav tekst i slike na ovim internet stranicama su korišteni u ilustrativne svrhe te ni na bilo koji način zakonski ne obvezuju autoricu.
Iako su ove web stranice izrađene s namjerom najtočnijeg mogućeg informiranja, njihov sadržaj se stalno unapređuje te je podložan promjenama. Ne snosim nikakvu odgovornost za točnost podataka ili bilo kakve greške. Također, ne snosim odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročenih direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica. Korisnik je izričito suglasan da vlasnica, kao niti bilo koja osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove ili drugih web stranica.

Linkovi – poveznice – Na ovim web stranicama se mogu nalaziti poveznice na druge web stranice. One su informativnog karaktera te ih korisnik može posjetiti na vlastitu odgovornost. Autorica ne odgovara za sadržaj na vanjskim web stranicama.

All the content of this website is subject to copyright. You may not reproduce (in whole or in part), transmit (by electronic means or otherwise), modify, link into or use for any public or commercial purpose this Website without prior written permission from Irena Simunic. Photographs and other multimedia content on this website may be used and shared provided Irena Simunic is referenced as the source. All rights are reserved.