Putovanje života – od Pariza do Lisabona putem Svetog Jakova u 53 dana

Putovanje života, uvodni tekst o putovanju koje je trajalo 53 dana.